1707320730

Thirrje për aplikim

Është hapur thirrja për aplikime në “Programi për instalimin e panelve diellore për inxhinierët e së ardhmes”.
Kjo është një mundësi shumë e mirë pasi që trajnimet ofrohen nga një kompani amerikane, dhe fokus kryesor e ka trajnimin e inxhinierëve të rinjë për montimin e paneleve diellore.
Më poshtë gjeni linkun për aplikim dhe për kriteret të cilat kërkohen për tu bërë pjesë e kësaj thirrje.