Thirrje për konference shkencore

Thirrje për konference shkencore

ROLI I ARSIMIT DHE SHKENCËS NË ZHVILLIMIN EKONOMIK TË VENDEVE TË RAJONIT

     Konferenca e IX-të  Shkencore Ndërkombëtare, 31 mars 2017, Ulqin, Republika e Malit të Zi.

Kliko këtu: Ftesë për konferencë shkencore