Kampus5

THIRRJE PËR PJESËMARRJE NË KONFERENCË

Thirrje për pjesëmarrje në Konferencën Ndërdisiplinore Ndërkombëtare “Studimet krahasuese në shoqërinë bashkëkohore; Ballkani në kontekst europian dhe global”, e cila do të zhvillohet me datë 19-20 Mars 2021, në Universitetin e Prizrenit “Ukshin Hoti”. Afati i fundit për aplikim është më 19 janar 2021.

Bashkangjitur gjeni Formularin për paraqitje të abstraktit:

ABSTRACT SUBMISSION FORM