IMG 8bc4dd94afe080c3e53f97d4f44a7dfd V

U mbajt ligjëratë për parashkrimin e lëndëve

Konform organizimit të përbashkët mes Fakultetit Juridik dhe Grupit për Studime Juridike dhe Politike, u mbajt ligjëratë me studentët e Fakultet Juridik nga z. Arton Demhasaj – drejtor ekzekutiv i Organizatës “Çohu”, me titull: “Parashkrimi i lëndëve dhe shkeljet e afateve ligjore në trajtimin e lëndëve penale si mohim i qasjes në drejtësi”.