Fea Fulbright

UIBM dhe Këshilli Amerikan në Kosovë organizojnë sesion informues rreth Foreign Student Program (Programi Master)

Meqenëse Foreign Student Program (Programi Master) tashmë është është i hapur për aplikime për vitin akademik 2023-2024, UIBM me Këshillin Amerikan në Kosovë, organizojnë një sesion informues për të ndarë me studentët e UIBM të gjitha informatat rreth aplikimit.

Ky sesion do të mbahet me datë 20.04.2022, ora 11:00, në Amfiteatrin A3. 

Ftohen për pjesmarrje të gjithë studentet që tashmë kanë diplomuar, apo do të diplomojnë para datës 31 maj, 2022.