449360416 367400466457289 7887510605839609300 N (2)

UIBM pjesë e takimit të organizuar nga Instituti Riinvest

UIBM ka marre pjese ne takimin lidhur me përfshirjen e elementeve të Agjendës së gjelbër, digjitalizimit, hulumtimit dhe inovacionit në programe studimore në Institucionet e Arsimit të Lartë-IAL në Kosovë , te organizuar nga Instituti Riinvest.