Cover

UIBM shpall konkurs për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve Master për vitin akademik 2021/2022

Bashkangjitur gjeni konkursin për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve Master- Viti Akademik 2021/2022:

Konkursi