Eu Erasmus 24 1

Universiteti “Isa Boletini” Mitrovicë, hap thirrje për aplikim për mobilitet të stafit akademik në Universitetin Teknik të Rigës në kuadër të programit Erasmus+

 

Universiteti “Isa Boletini” Mitrovicë, hap thirrje për aplikim për mobilitet të stafit akademik në Universitetin Teknik të Rigës në kuadër të programit Erasmus + të Komisionit Europian.

 

Mobiliteti përfshinë:

Shkëmbimin e stafit akademik

Dokumentet për aplikim janë:

–     Forma e aplikimit  (për çasje klinkoni në https://www.umib.net/wp-content/uploads/2021/02/ApplicationformStaff.pdf)
–    CV (në gjuhën angleze)

–  Plani i vizitës studimore

*Kandidatët të cilët nuk e kanë certifikatën e gjuhës Angleze ose nuk kanë përfunduar studimet ne gjuhën Angleze, mund do të testohen ne UIBM. Testi i nivelit B1 do të mbahet me datë 1 Nëntor 2022, duke filluar nga ora 10:00.

Afati për aplikim: 31 Tetor, 2022.

Dokumentet  duhet të dërgohen në adresën [email protected]. Ju lutem keni parasyshë se vetëm aplikacionet e kompletuara do të merren në konsideratë.