W Ministria E Arsimit

Vendim për mundësinë e aplikimit për studentet nga viti I-III dhe zgjatjen e afatit të aplikimit për mbështetjen financiare të vajzave/grave në fushat STEM

Bashkangjitur gjeni vendimin e MASHTI-t për mundësinë e aplikimit për studentet nga viti I-III dhe zgjatjen e afatit të aplikimit për mbështetjen financiare të vajzave/grave në fushat STEM:

Vendim