VendimiDataProtokoliShpalos
Vendim për aprovovimin e ndryshimeve në kalendarin akademik 2023/202420.12.20233047PDF
Rregullore për procedurat dhe kriteret e zgjedhjes, rizgjedhjes dhe avancimit të personelit akademik ne UIBM21.12.20233013/1PDF
Vendim, për aprovim te Rregullores21.12.20233013PDF
Vendim, aprovohet formimi i grupit në Departamentin Materiale dhe Metalurgji, niveli Master FGJ27.11.20232685PDF
Vendim, aprovohet kërkesa nr.prot.2634 e FGJ23.11.20232634/1PDF
Vendim i Senatit për ndryshimet ne kalendarin akademik 2023-202414.11.20232579PDF
Vendim për zgjedhjen e prodekanit për Mësim në F.Juridik14.11.20232578PDF
Vendim për zgjedhjen e prodekanit për Mësimdhënie dhe Çështje të Studentëve në FIMK14.11.20232575PDF
Vendim për zgjedhjen e prodekanit për Zhvillim të Cilësisë dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar në FIMK14.11.20232574PDF
Vendim për zgjedhjen e prodekanit për Mësim në FTU14.11.20232572PDF
Vendim për zgjedhjen e prodekanit për Cilësi dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar në FGJ14.11.20232571PDF
Vendim për zgjedhjen e prodekanit për mësim FGJ14.11.20232570PDF
Vendim për, kompensimin e oreve shtesë për stafin akademik FGJ13.11.20232553PDF
Vendim, aprovohet kërkesa nr.prot.2411 e FEduk13.11.20232548PDF
Vendim për lejimin e kompensimit të angazhimit me orë shtesë FGJ11.10.20232096/2PDF
Vendim për shpallje të konkursit për bashkëpunëtore të jashtëm10.10.20232066PDF
Vendim - lidhur me aprovimin e raporteve per angazhim te stafit akademik ne fakultete06.10.20232023PDF
Vendim për plotësimin e vendimit me nr.1931 dt 27.09.202327.09.20231933/1PDF
Vendim Senati (2)27.09.20231933PDF
Vendim për miratimin e planit akademik27.09.20231932PDF
Vendim për lejimin e kompensimit të angazhimit me orë shtesë F.Juridk27.09.20231931/2PDF
Vendim për lejimin e kompensimit të angazhimit me orë shtesë F.Ekonomik27.09.20231931/1PDF
Vendim për lejimin e kompensimit të angazhimit me orë shtesë FIMK27.09.20231931/1PDF
Vendim Senati...27.09.20231931PDF
Vendim - Rregullore27.09.20231930PDF
Vendim - Rregullore27.09.20231929PDF
Vendim - Rregullore27.09.20231928PDF
Vendim - Rregullore per Studime Bachelor ne FEdukimit27.09.20231927PDF
Vendim - Rregullore27.09.20231926PDF
Vendim - Rregullore27.09.20231925PDF
Vendim - Senati27.09.20231924PDF
Vendim - Senati27.09.20231923PDF
Vendim - Senati27.09.20231922PDF
Vendim për themelimin e Komisionit Përzgjedhës për Shërbimin Publik..12.09.20231814PDF
Vendim me nr.prot.156117.07.20231561PDF
Vendim për formim të komisionit, me nr.prot.139827.06.20231398PDF
Vendim Festim Kutllovci26.06.20231390PDF
Vendim Mensur Klemendi26.06.20231389PDF
Vendim Faton Merovci26.06.20231388PDF
Vendim Islam Qerimi26.06.20231387PDF
Vendim Qazim Tmava26.06.20231386PDF
Vendim Samire Bllaca26.06.20231385PDF
Vendim për pensionim17.05.20231093PDF
Vendim - Aprovohet propozimi i Këshillit të Fakultetit të Edukimit07.04.2023831PDF
Vnedim per anulim konkursi03.04.2023779PDF
Vendim per anulim konkursi03.04.2023778PDF
Vendim - Senati i Universitetit Isa Boletini01.03.2023509PDF