VendimiDataProtokoliShpalos
Vendim për aprovimin e kërkesës të FJuridik05.01.202453PDF
Vendim, anulohet vendimi i Senatit për rishpalljen e konkursit për angazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm në UIBM05.01.202454PDF
Vendim - autorizim Edita Bekteshi11.01.202379PDF
Vendim për ndryshim të angazhimit27.02.2024355PDF
Vendim per vazhdimin e kontratës27.02.2024356PDF
Vendim për zgjedhjen e prodekanes në FEkonomik27.02.2024357PDF
Vendim për zgjedhjen e prodekanit në FIMK27.02.2024358PDF
Vendim për lejimin e kompensimit te angazhimit me orë shtesë12.03.2024502PDF
Vendim për lejimin e kompensimit te angazhimit me orë shtesë.12.03.2024503PDF
Vendim për lejimin e kompensimit të angazhimit me orë shtesë.12.03.2024504PDF
Vendim me nr.prot.53313.03.2024533PDF
Vendim me nr.prot.53413.03.2024534PDF
Vendim me nr.prot. 54614.03.2024546PDF
Vendim, aprovohet kërkesa e PS për lejimin e një afati shtesë për muajin Maj08.05.2024944PDF