1. Njoftimi për zgjedhjet studentore
 2. Vendimi i KD-së për zgjedhjet studentore
 3. Rregullore për zgjedhjet studentore
 4. Plani dinamik për zgjedhjet studentore
 5. “Organizatat studentore janë të obliguara që listën e deklaratave mbështetese, të plotesuar me nënshkrimet mbështetëse të studentëve t’i dorëzojnë në KQZ në mënyrë fizike. Gjithashtu, listat dorëzohen edhe në mënyrë elektronike në adresen: [email protected]“. Për ta shkarkuar klikoni këtu: Lista e deklaratave mbështetëse
 6. Vendim për financimin e fushatës zgjedhore të studentëve
 7. Njoftim për aplikim në zgjedhje
 8. Njoftim për planin dinamik
 9. Thirrje për shprehjen e interesit për monitorim
 10. Aplikacion për certifikim
 11. Në bazë të vendimit të Komisionit Qendror Zgjedhor me nr. prot. 471/005, të datës 04.04.2017, të gjitha aktivitetet të cilat në bazë të Planit Dinamik janë paraparë të zhvillohen më 10.04.2017, do të zhvendosen më 11.04.2017, për shkak të festës zyrtare.
 12. Listat e studentëve me të drejtë vote: Fakulteti i Gjeoshkencave, Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore, Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike, Fakulteti Juridik, Fakulteti Ekonomik, Fakulteti i Edukimit.
 13. Ankesat për listat e studentëve
 14. Njoftim për listat e kandidatëve
 15. Forma për kandidim të kandidatëve për këshilla të fakulteteve
 16. Vendim për certifikimin e organizatave
 17. Vendim për ranglisten e organizatave
 18. Zgjedhjet studentore 2017 – Njoftim publik për studentët
 19. Njoftim – të gjitha aktivitetet të cilat në bazë të Planit Dinamik janë paraparë të zhvillohen më 17 prill 2017, do të zhvendosen më 18 prill 2017, për shkak të Festës së Pashkëve Katolike.
 20. Vendim për certifikimin e kandidatëve për Këshilla të Studentëve dhe Parlament Studentor
 21. Njoftim për ditën e zgjedhjeve
 22. Njoftim për heshtjen zgjedhore
 23. Rezultatet preleminare për Këshilla të Studentëve
 24. Rezultatet preleminare për Parlament të Studentëve
 25. Rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve studentore