111

Afati i provimeve për muajin Prill – Fakulteti i Edukimit

Orari i provimeve

Disa ndryshime ne orarin e provimeve i gjeni si me poshtë:

Prof. Eliza Avdiu
Shkathtesi e mesimit akademik – 23.04.2024 (15:00-16:00)
Metodologji e pergjithshme me praktike I – 18.04.2024(14:00-15:00)
Praktika pedagogjike II – 18.04.2024 (14:00-15:00)
Praktika pedagogjike III – 18.04.2024 (14:00-15:00)

Prof. Edita Bekteshi – Gjuhë angelze II – 19.04.2024 ne ora 16:00.

Prof. Samire Bllaca Balaj “Menaxhim i klasës” datë: 22.04.2024 ne ora 14:00.
Prof. Filloreta Demiri “TIK në arsimin fillor” datë: 24.04.2024 ne ora 14:00.