1

Agjenda për shënimin e 10-vjetorit të themelimit të Universitetit”Isa Boletini”- Mitrovicë

Bashkangjitur gjeni agjendën për manifestimin e 10-vjetorit të themelimit të Universitetit “Isa Boletini”- Mitrovicë.