Ankesa e Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini” drejtuar KSHC/AKA lidhur me vendimin e datës 29.07.2019

Bashkangjitur gjeni ankesën që UMIB ka ushtruar kundër vendimit të KSHC/AKA për mosakreditim të Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini” për vitin akademik 2019/2020.

Kliko këtu