BORDI  I ASOCIACIONIT ALUMNI përbëhet nga:

Kryetare e Bordit Alumni: Ass. Hatixhe Gashi 

Anëtar: prof. asoc. dr. Muharrem Zabeli 

Anëtar: prof. asoc. dr. Mehush Aliu 

Anëtar: prof. ass. dr. Samire Bllaca 

Anëtar: prof. ass. dr. Filloreta Demiri

Anëtar: prof. ass. dr. Muzafer Shala 

Anëtar: Shkendije Bejta