BORDI  I ASOCIACIONIT ALUMNI

Bordi Ekzekutivi Alumni-t është organi kryesor i asociacionit. Bazuar në statutin e asociacionit, Bordi Ekzekutiv është i ngarkuar me krijimin e politikave të Alumnit, miratimin dhe implementimin e planit vjetor të asociacionit, bordi përbëhet nga stafi universitar (administrativ dhe akademik), studentë të UMIB-it, anëtarë të diplomuar në UMIB dhe të punësuar në biznese të ndryshme, institucione publike dhe organizata joqeveritare në Kosovë dhe jashtë.

Bordi i Alumni-t në UMIB përbëhet nga:

Kryetar: Milaim Mehmeti

Nënkryetare: Besë Sadikaj

Sekretar: Avdyl Beqiri

Anëtare: Bleona Musliu

Anëtare: Donika Pllana

Anëtar: Omer Maksuti

Anëtar: Shahin Gashi