Vizioni – Vizioni i Shoqatës Alumni është që të jetë një shoqatë dinamike, e drejtuar nga vlerat dhe e orientuar drejt mbështetjes së nevojave shoqërore dhe intelektuale të të gjithë anëtarëve Alumni të Universitetit të Mitrovicës, atyre të tanishëm e po ashtu edhe anëtarëve të ardhshëm.