ICIR STA BANNER (1)

Call for Conference- “International Conference on Innovation Research in Science, Technology and Arts” – ICIR-STA

Në kuadër të projektit “Rritja e kulturës kërkimore në arsimin e lartë në Kosova (ResearchCult)”, e mbështetur nga Erasmus +, me fonde te Bashkimit Evropian, ne Universitetin “Haxhi Zeka” te Pejës, organizohet konferencë shkencore ndërkombëtare dyditore me temë “Konferenca Ndërkombëtare për Kërkimin e Inovacionit në Shkencë, Teknologji dhe Arte” – ICIR-STA. Konferenca është bashkëorganizuar me një sërë universitetesh vendore dhe ndërkombëtare dhe institucionet e arsimit të lartë, ku bashkeorganizatore e konferences eshte edhe Universiteti “Isa Boletini” ne Mitrovice. Per detaje, shikoni programin e konferences:

Call for Conference