Konference FE

Fakulteti Ekonomik bashkëorganizator i Konferencës Ndërkombëtare “Rebound, Rebuild, and Reinvent for a Sustainable and Equitable Development (3R4SED)”

Fakulteti Ekonomik në Universitetin Isa Boletini Mitrovicë është bashkëorganizator i Konferencës Ndërkombëtare “Rebound, Rebuild, and Reinvent for a Sustainable and Equitable Development (3R4SED)” të organizuar nga Fakulteti i Ekonomisë me rastin e 65 vjetorit të themelimit të Universitetit të Tiranës.

Për më tepër informacion, shihni thirrjen:

Conference Call – Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës

Call for papers