Takim

Fakulteti Juridik mbajti takim online përmes Googel Meet lidhur me procesin e riakreditimit

Takimin e sotshëm e ka përshkruar puna ekipore, ku pas komenteve nga anëtarët e pranishëm, është draftuar secili nënstandard dhe ka marr miratimin unanim të tyre.

Në fund të takimit të pranishmit u dakorduan që:

  • Takimet e tilla të vazhdojnë, me metodën e njëjtë, deri në përfundim të procesit;
  • Javën që vjen të mbahen dy takime për të përfunduar edhe 4 kapituj tjerë të mbetur.