Capture

Fakulteti Juridik vazhdon me ndërkombëtarizimin e tij

Pas realizimit me suksesë të një mori memorandumesh të bashkëpunimit ndërmjet fakultetit tonë dhe fakulteteve tjera ndërkombëtare, si ai me Fakultetin Juridik të Osijekut, me Fakultetin e Drejtësisë dhe Shkencave Politike të UET, si dhe me institute dhe oda profesionale tjera, tani krenar edhe për realizimin e sotshëm të Memorandumit të Bashkëpunimit ndërmjet Fakultetit Juridik të UIBM-së, dhe Fakultetit Juridik të Universitetit të Zagrebit!
Ky Memorandum do të u shërbej fakulteteve simotra në shkëmbimin e përvojave profesionale e akademike të stafit si dhe të studentëve në nivelin ndërkombëtar.