Ftesë – ICLA2020

Ftesë për pjesëmarrje në Konferencën e 2-të Ndërkombëtare nё Drejtësi dhe Art,  ICLA2020, e cila është një ngjarje  e rëndësishme shkencore e dedikuar për hulumtuesit dhe studiuesit e fushave  të drejtësisë dhe arteve dhe mё gjerё.
ICLA2020 Konferenca synon të bashkojë në një tryezë debati studiues të  ndryshëm brenda dhe jashtë vendit të interesuar për tematikën e përzgjedhur. Me kualitetin e saj të lartë, ofron një vlerë të jashtëzakonshme për studentët, akademikët dhe hulumtuesit e industrisë.

 Data të rëndësishme:
• Dorëzimi i abstraktit: 15 Korrik, 2020
• Pranimi i abstraktit: 22 Korrik, 2020
• Dorëzimi përfundimtar i punimit: 01 Shtator, 2020
• Njoftimi i pranimit: 18 Shtator, 2020
• Data e konferencës: 6-7 Nëntor, 2020

Paraqitja dhe dorëzimi i të gjitha punimeve duhet të bëhet në e-mailin: ICLA@unz.eu

Për më shumë informacion, vizitoni: http://icla.unhz.eu

Thirrje për aplikim