Picture2

Furnizimi me kompjuterë i zyrës për kërkime shkencore

UIBM ka funksionalizuar zyrën për kërkime shkencore e cila ka qenë e paraparë me strukturën organizative. Zyra për kërkime shkencore është e orientuar drejt identifikimit të kërkesave dhe nxitjes së stafit akademik për hulumtime shkencor.

Projekti Erasmus+ ReseachCult i cili ka për qëllim ngritjen e kulturës së hulumtimeve shkencore në vendit tonë është duke u implementuar nga UIBM. Në kuadër të këtij projektit sipas planifikimit është pajisur me kompjuterë zyra për kërkime shkencore.