UIBM Fakultet

Konkurs i ri-shpallur për zgjedhjen, rizgjedhjen dhe avancimin e personelit akademik në fakultetet e Universitetit “Isa Boletini”

Bashkangjitur gjeni konkursin e ri-shpallur për zgjedhjen, rizgjedhjen dhe avancimin e personelit akademik në fakultetet e Universitetit “Isa Boletini”:

Konkurs