Njoftim për kandidatët e suksesshëm nga konkursi për zgjedhjen e personelit akademik-01.10.2021

Bashkangjitur gjeni njoftimin për kandidatët e suksesshëm nga konkursi për zgjedhjen e personelit akademik i datës 01.10.2021:

Njoftim