Konvikti

Konkurs për angazhim të bashkëpunetorëve të jashtëm për ligjërata dhe ushtrime

Universiteti “Isa Boletini”- Mitrovicë shpall konkurs për angazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm për ligjërata dhe ushtrime.

Bashkangjitur gjeni konkursin