Konkurs për bursa për studentët e nivelit bachelor dhe master

Këtu mund ta gjeni konkursin për bursa për studentët e nivelit bachelor dhe master në Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë.

Kliko këtu: Konkursi

Kliko këtu: Fletëparaqitja