Rektorati

Konkurs për emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit akademik në fakultetet e Universitetit “Isa Boletini”në Mitrovicë

Këtu mund ta gjeni konkursin për emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit akademik në fakultetet e Universitetit “Isa Boletini”në Mitrovicë.

Konkursi:

Korrigjim i konkursit (04.10.2021):

Korrigjim i konkursit (14.10.2021)