Kampusi

Konkurs për angazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm për ligjërata dhe ushtrime, në bazë të nevojave të njësive akademike në Universitetin “Isa Boletini”, për vitin akademik 2021/22

Këtu mund ta gjeni konkursin për angazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm për ligjërata dhe ushtrime, në bazë të nevojave të njësive akademike në Universitetin “Isa Boletini”, për vitin akademik 2021/22.

Konkursi:

Korrigjim i konkursit:

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X