Kampusi

Konkurs për angazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm për ligjërata dhe ushtrime, në bazë të nevojave të njësive akademike në Universitetin “Isa Boletini”, për vitin akademik 2021/22

Këtu mund ta gjeni konkursin për angazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm për ligjërata dhe ushtrime, në bazë të nevojave të njësive akademike në Universitetin “Isa Boletini”, për vitin akademik 2021/22.

Konkursi:

Korrigjim i konkursit: