ERMZ1165

Konkurs për ndarjen e bursave nga UMIB-i për vitin akademik 2020/21

Këtu mund të gjeni konkursin për ndarjen e bursave nga Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini”, për studentët e nivelit bachelor dhe master  (viti akademik 2020/21).

Kliko: