UIBM

KONKURS për ndarjen e granteve të mobiliteteve afatshkurtër të shkencëtarëve për vitin 2023

Bashkangjitur gjeni konkursin e Ministrisë së Arsimit Shkencës Teknologjisë dhe Inovacionit për ndarjen e granteve të mobiliteteve afatshkurtër të shkencëtarëve për vitin 2023:

Konkurs

Formular Aplikimi