Vitiakademik

Konkurs për pranimin e studentëve në vitin e parë (niveli bachelor) – viti akademik 2020/21

Këtu mund ta gjeni konkursin për pranimin e studentëve në vitin e parë ( niveli bachelor) – viti akademik 2020/21 në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini”.

Konkursi: