Vitiakademik

Konkurs për pranimin e studentëve në vitin e parë (niveli bachelor) – viti akademik 2020/21

Këtu mund ta gjeni konkursin për pranimin e studentëve në vitin e parë ( niveli bachelor) – viti akademik 2020/21 në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini”.

Konkursi: 

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X