Universiteti I Përkushtuar Për Projektet Mjedisore

Universiteti i përkushtuar për projektet mjedisore

Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB), kompania gjermane HPC dhe organizata GIZ, do të implementojnë bashkërisht një projekt që ka të bëj me mjedisin, përkatësisht me trajtimin e zonave të kontaminuara në Mitrovicë. Për këtë…

Lexo më shumë
Urimi I Rektorit Musaj Për Vitin E Ri 2016

Urimi i rektorit Musaj për Vitin e Ri 2016

Të nderuar studentë, mësimdhënës, punëtorë të administratës të Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini”, të nderuar qytetarë; Më lejoni që në emrin tim dhe në emër të Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini”, t’ju uroj Vitin e…

Lexo më shumë
UMIB-i Shfrytëzon Përvojat E Universitetit “Van Hall Larenstetin” Nga Holanda

UMIB-i shfrytëzon përvojat e Universitetit “Van Hall Larenstetin” nga Holanda

Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB) do të shfrytëzoj përvojat e Universitetit “Van Hall Larenstetin” nga Holanda për trajtimin e ujërave të zeza, menaxhimin e resurseve ujore dhe përgatitjen e kurrikulave të reja. Për këto…

Lexo më shumë
Hapen Shtigje Për Bashkëpunim Me Kompanitë Austriake

Hapen shtigje për bashkëpunim me kompanitë austriake

Drejtuesit e Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB), vazhdojnë përpjekjet për të hapur shtigje për rritjen e bashkëpunimit me industrinë, me qëllim të krijimit të mundësive për studentët në aspektin e punës praktike. Në këtë…

Lexo më shumë