ObjektiLogo

Vendim për shfrytëzimin e pushimit kolektiv për personelin akademik dhe administrativ të UMIB-it

Bashkangjitur gjeni vendimin për shfrytëzimin e pushimit kolektiv për personelin akademik dhe administrativ të UMIB-it, për vitin 2020.

Vendim