Foto2

Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Universitetit “Isa Boletini” dhe Universitetit të Tuzllës

Profesor Dr. Alush Musaj, Rektori i Universitetit të Mitrovicës dhe Profesorja Nermina Hadžigrahiq, Rektorja e Universitetit të Tuzlës, kanë zyrtarizuar një bashkëpunim përmes nënshkrimit të një marrëveshjeje. Kjo marrëveshje ka për qëllim nxitjen e bashkëpunimit të zgjeruar ndërmjet Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë dhe Universitetit të Tuzllës. Ai përshkruan interesat e përbashkëta në sferat e akademisë, shkencës, kulturës dhe arteve.
Bashkëpunimi përfshin një sërë mundësish, duke përfshirë vizitat akademike, shkëmbimin e studentëve dhe fakultetit, iniciativat kërkimore bashkëpunuese, pjesëmarrjen në seminare, seminare, konferenca dhe tubime akademike, programe të përbashkëta akademike afatshkurtra, si dhe iniciativa për trajnimin e stafit. të tjerët.