Foto1

Universiteti “Isa Boletini”- Mitrovicë dhe Universiteti Trakya i bashkohen marrëveshjes së bashkëpunimit akademik

Me qëllim të promovimit të bashkëpunimit arsimor dhe kulturor në fushën e arsimit, kërkimit shkencor dhe aktiviteteve tjera, Universiteti “Isa Boletini”- Mitrovicë, i përfaqësuar nga Rektori, Prof.dr. Alush Musaj dhe Universiteti Trakya të përfaqësuar nga Rektori, Prof. Dr. Erhan TABAKOĞLU, i bashkohen marrëveshjes së bashkëpunimit akademik.

Të dy universitetet do të përpiqen të bashkëpunojnë në arsim dhe kërkim në fusha me interes të përbashkët. Për aq sa është e mundur, të dy universitetet do të inkurajojnë kontaktin dhe bashkëpunimin e drejtpërdrejtë ndërmjet anëtarëve të fakultetit, departamenteve, institucioneve kërkimore dhe studentëve.

Bashkëpunimi ndërmjet dy universiteteve përfshin një sërë mundësish, duke përfshirë shkëmbimin e studentëve dhe fakultetit, aktivitete të përbashkëta kërkimore, leksione dhe leksione përmes e-learning, shkëmbim të materialeve të publikuara akademike dhe informacione të tjera, programe të përbashkëta akademike afatshkurtra, si dhe si nisma për trajnimin e stafit, ndër të tjera.