Masht

MASHTI ofron bursa për vajzat/gratë që regjistrohen sivjet për herë të parë në fushat e shkencës, teknologjisë, inxhinierisë apo matematikës

MASHTI po ofron bursa për vajzat/gratë që regjistrohen sivjet për herë të parë në fushat e shkencës, teknologjisë, inxhinierisë apo matematikës (fushat STEM) në universitetet publike. Bëhet fjalë për 1 000 bursa në total, e që kapin shumën prej 1 000 EUR/vit.

Dje, është shtyrë afati i thirrjes deri më 20 tetor me qëllim të mundësisë së aplikimit edhe për studentet që regjistrohen në afatin e dytë. 

https://masht.rks-gov.net/article/njoftim-per-zgjatje-te-afatit-per-aplikim-ne-stem