Erasmusplus1

Më 21 dhjetor 2022, mbahet Dita Informuese për projektet dhe bursat e Programit Erasmus+

Të nderuar mësimdhënës dhe studentë, ftoheni të merrni pjesë në Ditën Informuese që mbahet më 21 dhjetor 2022 në Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë, lidhur me projektet dhe bursat e Programit Erasmus+!