Erasmus Plus Logo 877×450

Mundësi mobiliteti për stafin akademik dhe administrativ në kuadër të programit Erasmus+

Universiteti “Isa Boletini” Mitrovicë, hap thirrje për aplikim për mobilitet të stafit akademik dhe stafit administrative në University of Eastern Finland në kuadër të programit Erasmus + të Komisionit Europian.

Mobiliteti përfshinë:

Shkëmbimin e stafit akademik (mobilitet me kohëzgjatje 1 javore) Shkëmbimin e stafit administrativ (mobilitet me kohëzgjatje 1 javore) Dokumentet për aplikim janë:
– Forma e aplikimit (për çasje klinkoni në https://www.umib.net/wp-content/uploads/2021/02/ApplicationformStaff.pdf)
–    CV (në gjuhën angleze)
– Plani i vizitës studimore
*Kandidatët të cilët nuk e kanë certifikatën e gjuhës Angleze ose nuk kanë përfunduar studimet ne gjuhën Angleze, mund do të testohen ne UIBM. Testi i nivelit B1 do të mbahet me datë 19 Tetor 2022, duke filluar nga ora 10:00.
Afati për aplikim: 18 Tetor, 2022.

Dokumentet duhet të dërgohen në adresën [email protected]. Ju lutem keni parasysh se vetëm aplikacionet e kompletuara do të merren në konsideratë.