StoneCastle

Në ditën e tretë të 2nd International Workshop në kuadër të projektit DualAFS, pjesëmarrësit vizituan verarinë “Stone Castle”

Në këtë vizitë studimore u vizituan laboratori, procesi i filtrimit dhe linja teknologjike e mbushjes dhe paketimit të verës. Pjesëmarrësit për historikun, procesin e prodhimit, eksportin  dhe investimet që janë bërë në kompani i njoftoi inxhinieri Fejzullah Berisha.

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X