Njoftim

Lëndët: Histori e arsimit kombëtar dhe Histori kombëtare të mësimdhënësit Prof. Sabit Syla zhvendosen me daten 2 korrik 2019 si vijon:

Histori e arsimit kombëtar, Programi Fillor viti I, nga ora 10:00-11:00, Salla 306
Histori e arsimit kombëtar, Programi Parashkollor viti I, nga ora 11:00-12:00, Salla 306
Histori kombëtare, Programi Parashkollor dhe Fillor, nga ora 13:00-14:00, Salla 306.