Njoftim

  • Mbështetur në kërkesat e ardhura, afati për vendosjen e notave  në SMU për afatin e provimeve në muajin tetor sipas vendimit të Senatit të UMIB-it, nr.1767 më 30.9.2019, shtyhet për datën 4.11.2019 deri në orën 24:00.
  • Afati i dytë për regjistrimin e semestrit [pas afatit të provimeve të tetorit], është në periudhën 4.11.2019-8.11.2019
  • Afati për paraqitjen e provimeve të nëntorit për studentët e vitit të fundit [apsolventët],  është në periudhën 11.11.2019-13.11.2019.  Afati i fundit për vendosjen e notave në SMU, është  data 22.11.2019.