Fotojaaa

Njoftim për paraqitjen e provimeve në afatin e tetorit 2023

Njoftohen studentët e Universitetit “Isa Boletini” në  Mitrovicë  se është hapur afati për paraqitjen e provimeve te afatit të tetorit 2023. Në këtë afat mund të  paraqiten vetëm dy provime të cilat vlejnë për arritjen e kushtit!
Paraqitja e provimeve bëhet prej 09.10.2023 deri 14.10.2023!