295795300 1223101885195233 8952515071124398520 N

Njoftim për kandidatët që janë pranuar në afatin e parë të konkursit për studime baçelor

Bashkangjitur gjeni njoftimin për kandidatët që janë pranuar në afatin e parë të konkursit për baçelor, me nr.protokoli 1912 te dates 31.08.2022:

Njoftim

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X