Njoftim për kandidatin e sukseshëm “Zyrtar i lartë për sigurim të cilësisë”

Bashkangjitur gjeni njoftimin për kandidatin e sukseshëm “Zyrtar i lartë për sigurim të cilësisë”.

Kliko këtu