Njoftim për kandidatin e suksesshëm “Zyrtar i lartë për zhvillim të karrierës”

Bashkangjitur gjeni njoftimin për kandidatin e suksesshëm “Zyrtar i lartë për zhvillim të karrierës”.

Kliko këtu