IMG 3087

Njoftim për ndryshimin e ditës së zgjedhjeve studentore 

Me kërkesë të organizatave studentore që marrin pjesë në zgjedhje, Këshilli Drejtues i Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë, vendosi në mbledhjen online të mbajtur më 21 prill 2021,  që zgjedhjet studentore të shtyhen për një ditë dhe të mbahen më 27 prill 2021.