Luiss

Programi i bursave nga Luiss University në Romë – Ambasada e Kosoves në Itali

Universiteti prestigjioz Luiss ne Rome. Ky Universitet do te ofroje 66 bursa per studentet e huaj te nivelit master ne dy drejtime te reja dixhitale: Marketing dhe Strategic Management.

Studimet do të realizohen online dhe jane kombinim i sesioneve dhe interaksionit në mes të studentëve dhe profesorëve, duke u mundesuar studentëve që të jenë pjesëmarrës aktiv gjatë studimeve të tyre.

Për më tepër detaje lidhur me programin dhe bursat, ju lutem klikoni në vegzat e mëposhtme:

https://www.luiss.edu/financial-aid-and-scholarships

https://landing.luiss.edu/international/LuissUniversityDigitalPrograms.pdf