Provimi i lëndës TIK do të mbahet të shtunën, më 23.01.2016

Provimi i lëndës TIK do të mbahet të shtunën, më 23.01.2016, në orën 08:30 për Programin Parashkollor dhe  për Programin Fillor, në sallën SO2.