Konkurs për angazhim me honorar të personelit akademik për vitin akademik 2020/2021

Bashkangjitur gjeni konkursin për angazhim me honorar të personelit akademik për vitin akademik 2020/2021: Konkursi

read more

Konkurs plotësues- afati i dytë për plotësimin e vendeve të paplotësuara nga afati i parë

Bashkangjitur gjeni konkursin plotësues- afati i dytë për plotësimin e vendeve të paplotësuara nga afati…

read more

Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini” hap konkurs për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve Master

Bashkangjitur gjeni konkursin e shpallur nga UMIB për pranimin e studentëve në vitin e parë…

read more

Konkurs për emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit akademik në Universitetin e Mitrovicës

Bashkangjitur gjeni konkursin për emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit akademik në Unversitetin e Mitrovicës…

read more

Njoftim për përmirësim të konkursit me nr. protokolli 1092

Bashkangjitur gjeni njoftim për përmirësim të konkursit me nr. protokolli 1092. Njoftim

read more

Konkurs për emërimin, riemërimin, avancimin e personelit akademik në UMIB

Bashkangjitur gjeni konkursin për emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit akademik në Universitetin e Mitrovicës…

read more

Thirrja e MASHTI-it për projekte të vogla shkencore, mobilitet afatshkurtër të shkencëtarëve dhe botimin e punimeve shkencore

Konkurs   Për financimin e botimeve dhe publikimeve shkencore në revista me faktor ndikimi për…

read more

Njoftim për anulim konkursi i zyrës së personelit

Bashkangjitur gjeni njoftimin për anulim të konkursit. Kliko këtu

read more

Njoftim për anulim të konkursit

Bashkangjitur gjeni njoftimin për anulimin e konkursit për pozitën: Sekretar i Njësisë Akademike. Kliko këtu

read more

Konkurs për emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit akademik në UMIB

Bashkangjitur gjeni konkursin për emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit akademik në Universitetin e Mitrovicës…

read more