IADK shpall punë praktike për studentë

Shpallje për punë praktike për studentë Kamenicё, Lipjan, Skënderaj, Shtime, Viti dhe Vushtrri 11.01.2022 SHPALLJE…

read more

Njoftim mbi kandidatët e suksesshëm nga konkursi për emërimin, riemërimin dhe avancimin e personalit akademik në fakultetet e Universitetit “Isa Boletini” i datës 01.10.2021

Gjeni bashkangjitur njoftimin mbi kandidatët e suksesshëm nga konkursi për emërimin, riemërimin dhe avancimin e…

read more

Vendim për anulim pjesërisht konkursi për emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit akademik në fakultetet e Universitetit “Isa Boletini”, në Mitrovicë, i publikuar më 01.10.2021

Gjeni të bashkëngjitur vendimin me anë të cilit anulohen pjesërisht konkursi për emërimin, riemërimin dhe…

read more

Lista e përfituesve të bursës universitare për vitin akademik 2020/2021

Bashkangjitur gjeni listën e verifikuar nga komisioni për ndarjen e bursave universitare: Lista Nënshkrimi i…

read more

Njoftim mbi kandidatët e suksesshëm nga konkursi – Për angazhimin e stafit akademik në procesin mësimor për vitin akademik 2021/2022, sipas konkursit të datës 01.10.2021

Bashkangjitur gjeni njoftimin mbi kandidatët e suksesshëm nga konkursi - Për angazhimin e stafit akademik…

read more

Konkurs për ndarjen e bursave universitare (bachelor dhe master) për vitin akademik 2020/21

UIBM hap konkurs për ndarjen e bursave universitare për vitin akademik 2020/2021: Konkursi Deklarata nën…

read more

Konkurs plotësues për afatin e dytë të studimeve Master në vitin akademik 2021/2022

Bashkangjitur gjeni konkursin plotësues për afatin e dytë të studimeve Master në vitin akademik 2021/2022…

read more

Konkurs plotësues për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore – bachelor në vitin akademik 2021/22

Këtu mund ta gjeni konkursin plotësues për pranimin e studentëve në vitin e parë të…

read more

Konkurs për angazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm për ligjërata dhe ushtrime, në bazë të nevojave të njësive akademike në Universitetin “Isa Boletini”, për vitin akademik 2021/22

Këtu mund ta gjeni konkursin për angazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm për ligjërata dhe ushtrime,…

read more

Konkurs për emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit akademik në fakultetet e Universitetit “Isa Boletini”në Mitrovicë

Këtu mund ta gjeni konkursin për emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit akademik në fakultetet…

read more