Konkurs për zgjedhjen e rektorit/es të Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë

Këtu mund ta gjeni  konkursin për zgjedhjen e rektorit/es të Universitetit "Isa Boletini" në Mitrovicë.…

read more

Anulohet vendimi i Senatit për rishpalljen e konkursit për angazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm në UIBM

Këtu mund ta gjeni vendimi  për anulimin e konkursit të rishpallur për angazhim të bashkëpunëtorëve…

read more

Vendim lidhur me pozitat e hapura në konkursin e datës 04.07.2023

Bashkangjitur gjeni vendimet për pozitat e hapura në konkursin 24.07.2023: Sekretari i Njësisë Akademike- Fakulteti…

read more

Rezultatet përfundimtare nga pozitat e hapura në konkursin e datës: 04.07.2023

Bashkangjitur gjeni rezultatet përfundimtare nga pozitat e hapura në konkursin e datës 04.07.2023: Zyrtar i…

read more

Listat definitive të rezultateve të testit me shkrim

Bashkangjitur gjeni rezultatet definitive të testit me shkrim për pozitat: Sekretar i njësisë akademik- Fakulteti…

read more

Njoftim lidhur me rezultatet e testeve me shkrim

Bashkangjitur gjeni rezultatet e testeve me shkrim për pozitat: Sekretar i Njësisë Akademike në Fakultetin…

read more

Njoftim për plotësim të konkursit për bashkëpunëtor të jashtëm

Bashkangjitur gjeni njoftimin per plotësim të konkursit për bashkëpunëtorë të jashtëm: Njoftim

read more

Konkurs për angazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm për vitin akademik 2023/24

Konkurs për angazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm për ligjërata dhe ushtrime në vitin akademik 2023/24…

read more

Njoftim për listat e ngushta definitive

Sekretar i Njësisë Akademike- Fakulteti i Gjeoshkencave Sekretar i Njësisë Akademike- Fakulteti i Teknlogjisë Ushqimore…

read more

Konkurs plotësues- afati i dytë për plotësimin e vendeve të paplotësuara nga afati i parë për studime Master

Bashkangjitur gjeni konkursin për afatin e dytë të studimeve Master: Konkurs

read more