Njoftim për shtyerje të afatit të konkursit

Njoftohen të gjithë të interesuarit se për shkak të Festës së 28 Nëntorit, vazhdohet deri…

read more

Konkurs për pozita të ndryshme në administratën e UIBM

Këtu mund ta gjeni konkursin për pozita të ndryshme në administratë të shpallur nga Universiteti…

read more

Konkurs për ndarjen e bursave universitare për vitin akademik 2021-2022

Bashkangjitur gjeni konkursin për ndarjen e bursave universitare për vitin akademik 2021-2022: Konkursi

read more

Njoftim mbi kandidatët e suksesshëm nga konkursi i dates 14.09.2022

Bashkangjitur gjeni njoftimin mbi kandidatët e suksesshëm nga konkursi për angazhimin e stafit akademik për…

read more

Njoftim mbi kandidatët e suksesshëm nga konkursi i datës 08.07.2022

Bashkangjitur gjeni njoftimin mbi kandidatët e suksesshëm nga konkursi për emërim, riemërim dhe avancim të…

read more

Njoftim mbi kandidatët e suksesshëm nga konkursi për emërim, riemërim dhe avancim të personelit akademik

Bashkangjitur gjeni njoftimin mbi kandidatët e suksesshëm nga konkursi për emërim, riemërim dhe avancim të…

read more

Njoftim lidhur me vendim-propozimet nga Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore për angazhimin e bashkëpunëtorëve të jashtëm

Në linkun në vijim gjeni vendim-propozimet nga Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore për angazhimin e bashkëpunëtorëve…

read more

Njoftim lidhur vendim-propozimet nga Fakulteti i Gjeoshkencave për angazhimin e bashkëpunëtorëve të jashtëm

Vendim-propozimet nga Fakulteti i Gjeoshkencave për angazhimin e bashkëpunëtorëve të jashtëm- Konkursi i datës 14.09.2022,…

read more

Njoftim lidhur me vendim-propozimet nga Fakulteti i Edukimit për angazhimin e bashkëpuntorëve të jashtëm

Bashkangjitur gjeni linkun me vendim-propozimet nga Fakulteti i Edukimit për angazhimin e bashkëpuntorëve të jashtëm-…

read more

Njoftim lidhur me vendim-propozimet nga Fakulteti Ekonomik për angazhimin e bashkëpuntorëve të jashtëm

Në linkun në vijim gjeni vendim-propozimet nga Fakulteti Ekonomik për angazhimin e bashkëpuntorëve të jashtëm-…

read more