Konkurs për emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit akademik

UIBM shapll konkurs për emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit akademik. Bashkangjitur gjeni konkursin  …

read more

Konkurs për angazhim të bashkëpunetorëve të jashtëm për ligjërata dhe ushtrime

Universiteti "Isa Boletini"- Mitrovicë shpall konkurs për angazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm për ligjërata dhe…

read more

Listat definitive të testit me shkrim për 3 pozita në administratën e Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë

Këtu mund t'i gjeni listat definitive të testit me shkrim për 3 pozita në administratën…

read more

Njoftim për shtyrjen e afatit të procedurës së rekrutimit

Bahskangjitur gjeni njoftimin për shtyerjen e afatit të procedurës së rekrutimit: Njoftim    

read more

Listat definitive të rezultateve të testit me shkrim

Zyrtar i lartë për programe dhe projekte Zyrtar i lartë për sigurim të cilësisë Zyrtar…

read more

Rezultatet e testit me shkrim- Zyrtar i Lartë Ligjor dhe Sekretar i Njësisë Akademike

Zyrtar i Lartë Ligjor Sekretar i Njësisë Akademike  

read more

Rezultatet e testit me shkrim për pozitat e hapura nga konkursi i datës 14.11.2022

Zyrtar i lartë për programe dhe projekte Zyrtar i Lartë për Sigurim të Cilësisë Zyrtar…

read more

Njoftim lidhur me listat e ngushta përfundimtare

Zyrtar teknik i kontrollit dhe mirëmbajtjes së objekteve Zyrtar për arkivë 2 Zyrtar ligjor 2…

read more

Njoftim për anulim të procedurës së rekrutimit: Zyrtar i lartë për zhvillim të kurrikulës dhe ECTS

Njoftim për anulim të procedurës së rekrutimit: Zyrtar i lartë për zhvillim të kurrikulës dhe…

read more

Njoftim për kandidatët që kanë hy në listën e ngushtë nga konkursi i shpallur me 14.11.2022

Sekretar i njësisë akademike- Fakulteti i Edukimit Zyrtar i lartë për sigurim të cilësisë Zyrtar…

read more